Cloud Hands

Cloud Hands är en rörelseform som finns både i Taiji och Qigong, där händerna rör sig mjukt från sida till sida, som om de flyttade moln mellan sig, ibland stillastående, ibland med steg åt sidan. Rörelserna förbättrar koordinationen, lugnar tankarna, stärker ryggmusklerna och får nacke och axlar att slappna av. Cloud Hands är en av de former som arbetar parallellt med både det inre och det yttre. Det sägs att den som helt förstår Cloud Hands-formen förstår Taiji. Taiji är att följa med men inte att ledas. I de cirkulära rörelserna hanteras kraften.

En lång resa är på väg mot sitt slut. Sista kvällen går vi igenom packningen och reducerar tillbaka den till de 10 kg var som vi startade resan med. Tänker tillbaka på Sibiriens oändlighet, Mongoliets tomhet, Beijings alla ljud, Luoyangs höga hus, Hong Kongs hetta. Sex veckor känns som ett år. Vi har alltid gjort så här, levat sparsamt och rest när vi kunnat, men det är längesen, om någonsin, en resa varit så komplex och mångfacetterad som den här. Ofta säger vi att när en resa är slut börjar en ny. Nästa resa går hem.


Cloud Hands is a movement that exists both in Taiji and Qigong, where the hands are moved smoothly from side to side, as if they moved clouds between them, sometimes standing still, sometimes with steps to the side. The movements improve coordination, calm thoughts, strengthen the back muscles and cause the neck and shoulders to relax. Cloud Hands is one of the forms that work both internally and externally in parallel. It is said that those who fully understand the Cloud Hands form understand Taiji. Taiji is to follow but not to be led. In the circular movements the force is handled.

A long journey is coming to its end. Our last night we go through our backpacks and reduce our belongings back to the 10 kg each we started with. We think back on Siberia's infinity, Mongolia's emptiness, Beijing's all sounds, Luoyang's tall house, Hong Kong's heat. Six weeks feels like a year. We have always done this, lived sparingly and traveled when we could, but it is long ago, if ever, that a journey has been as complex and multifaceted as this one. We often say that when a journey is over, a new one begins. Our next journey goes home.